เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

ขอบคุณสําหรับการเยี่ยมชม ซู่หลง คุณสามารถเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้โดยการใช้บริการดังต่อไปนี้ ข้อตกลงนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนการจ้างงานหรือตัวแทนอื่นๆซู่หลง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์นโยบายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการ คุณควรเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆเพื่อดูนโยบายข้างต้นและข้อตกลงความเป็นส่วนตัวและการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบริการ

ความรู้สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน

ซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมดของซู่หลงที่เป็นตัวแทนหรือประกอบด้วยข้อความเสียงหรือเพลงวิดีโอรูปภาพภาพถ่ายและรูปภาพเป็นสิทธิของซู่หลงในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายลิขสิทธิ์และข้อตกลงระหว่างประเทศของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขายหรือใช้เนื้อหาใดๆในเว็บไซต์นี้ การกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่การลงโทษทางแพ่งหรืออาญา ซู่หลงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของเว็บไซต์นี้ในเวลาใดๆหรือด้วยเหตุผลใดๆ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ซู่หลง จะทําดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์นี้ถูกต้องและสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกันว่าเนื้อหาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัยและถูกต้อง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียด โปรดดูขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงินของเรา
ราคา

ข้อผิดพลาดที่ชัดเจน เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าราคาทั้งหมด เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาทั้งหมดจะถูกต้อง ถ้าผลิตภัณฑ์ใดๆที่พบเราขอสงวนสิทธิ์หรือยกเลิกการสั่งซื้อในการติดต่อล้มเหลวจะส่งผลให้ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า เมื่อคุณกรอกข้อูลการสั่งซื้อสินค้าของคุณ ทางเราจะมีการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งซื้อของคุณ  เมื่อเราได้ยืนยันว่าได้รับข้อมูลการสั่งสินค้า ถ้าเราไม่ได้ส่งอีเมล์ยืนยันว่าเราได้รับข้อมูลการสั่งสินค้าจากคุณแสดงว่าเรายังไม่ได้รับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากคุณ ส่งอีเมล์ถึงคุณเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งมอบการสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับและสัญญาของคุณกับ ซู่หลงได้เสร็จสิ้นแล้ว ซู่หลงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคําสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆรวมถึงแต่ไม่จํากัดสินค้าที่คุณสั่งซื้อจะหมดสต็อกหรือถูกยกเลิกเนื่องจากมันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของเราหรือถูกจัดส่เราพบว่าราคาหรือรายละเอียดสินค้าไม่ถูกต้อง เรายังไม่ได้รับการอนุมัติการชำระเงิน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ หากมีปัญหากับใบสั่งซื้อทีมบริการลูกค้าของเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
การส่งและการรับสินค้า

เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวลาการสั่งซื้อของ ทีมงานของเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเสร็จสิ้นการส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบให้คุณภายในเวลาที่กำหนด ในขณะที่ซู่หลงจัดส่งสินค้าในช่วงระยะเวลาของการจัดส่งจนกว่าสินค้าจะถูกส่งออก เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์คุณต้องลงชื่อเพื่อยืนยันและรับผลิตภัณฑ์ถ้าผู้รับสินค้าไม่ใช่ตัวคุณเองถ้าหากคุณยินยอมให้บุคคลนั้นลงชื่อแทนและยืนยันการส่งมอบสินค้าเป็นหลักฐานว่าซู่หลงได้เสร็จสิ้นการสั่งซื้อของคุณและรับโอนความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงนโยบายการจัดส่งสินค้าโดยไม่ต้องแจ้ง ถ้าคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ของคุณสำหรับเหตุผลใดๆคุณสามารถคืนสินค้าได้ ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายในเจ็ดวันหลังจากการสั่งซื้อ สินค้าที่ส่งกลับจะต้องอยู่ในสถานะเดิม